برای تماس با ایمن صنعت تهران می توانید از راههای زیر اقدام نمایید

تلفن های تماس:

021-66704707
66722379
فکس66747149
آدرس: تهران خیابان امام خمینی جنب بیمارستان سینا نبش کوچه میرزایی پلاک 77