دستکش جوشکاری

دستکش جوشکاری ساق بلند

تولید شده از چرم اشبالت گاوی