دستکش جوشکاری

دستکش جوشکاری تمام چرم ساق کوتاه

تولید شده از چرم اشبالت گاوی