دستکش پارچه ای خالدار

دستکش خالدار

تهیه شده از پارچه کتان

دارای پوشش نقطه ای از جنس   PVC

دارای مچ کشی

ساخت کشور پاکستان