دستکش چرمی کفدوبل

دستکش چرمی دولایه با آستر پارچه ای