دستکش کف موادی

دستکش کف موادی ضدحلال

تهیه از الیاف پلی استر

روکش نیتریل

جذب دست