دستکش کف موادی

دستکش کف موادی با روکش نیتریل ضد حلال

 

جهت کار با مواد نفتی از قبیل بنزین -گازوئیل -تینر