پوتین ایمنی کوشا

پوتین ایمنی کوشا

تهیه شده از چرم گاوی

زیره تهیه شده از PU

وزن سبک و راحت

دارای سرپنجه فولادی

مقاومت تا 200ژول