پوتین عایق برق super 3M

پوتین عایق برق super 3M

تهیه شده از بهترین نوع چرم گاوی

دارای کفی طبی

ضد بو و تعریق

دارای سرپنجه کامپوزیت

تحمل وزن تا 200ژول

سایز بندی 39 الی 46